2686js.com
  • 型号 :
  • 价钱 : ¥0.00
各种规格冲刀。 更多规格,请来电征询。

是不是入口: 是        是不是加工定制:是
材质: 钨钢           是不是库存: 库存 
型号: 欧野           是不是标准件: 非标准件 
产物品种: 其他刀具、夹具             是不是涂层: 非涂层 
品牌: 欧野                                  样品或现货: 现货 

实用机床: 皮革切割机,冲孔机        是不是批发: 批发 
各种规格冲刀。

更多规格,请来电征询。 

新加坡金沙注册收21488元
      金沙总站61652017.net
    
征询QQ1659590865  征询微疑oyea1688咨询电话15338368035
点击次数:4434  公布工夫2014-11-07